About this course

Onsdag 13. februar 2019, kl 09:00-15:30
Sted: Møllergata 39, Oslo.


Mål for opplæringen er at kursdeltakerne skal:

  • bli tryggere i rollen som kontrollør
  • vite hva identitet er, og hvorfor er det viktig å vite hvem folk er
  • vite hvilke regler som gjelder for ID-arbeid i en kontrollsituasjon
  • kunne avdekke identitetsbedrageri, og sikre at identitetsbedrageri blir rapportert og registrert
  • vite hvilke dokumenter en utlending skal ha
  • kunne gjennomføre en personkontroll
  • kjenne til prinsipper for god samtaleteknikk
  • kunne gjennomføre en ansiktssammenligning
  • kunne utføre en dokumentkontroll
  • vite hvor man kan finne mer informasjon om dokumenter

Her finner du forkurset Helhetlig ID-arbeid.