About this course

Torsdag 6. juni 2019, kl 09:00-15:30
Sted: Møllergata 39, Oslo.

Mål for opplæringen er at kursdeltakerne skal: 

  • bli tryggere i rollen som kontrollør vite hva identitet er, og hvorfor er det viktig å vite hvem folk er 
  • vite hvilke regler som gjelder for ID-arbeid i en kontrollsituasjon 
  • kunne avdekke identitetsbedrageri, og sikre at identitetsbedrageri blir rapportert og registrert 
  • vite hvilke dokumenter en utlending skal ha kunne gjennomføre en personkontroll 
  • kjenne til prinsipper for god samtaleteknikk 
  • kunne gjennomføre en ansiktssammenligning 
  • kunne utføre en dokumentkontroll 
  • vite hvor man kan finne mer informasjon om dokumenter 

Her finner du forkurset Helhetlig ID-arbeid.