About this course

Kurset har to samlinger á fem dagers varighet. Dato for samlingene er:

Samling 1: 1.–5. april 2019 (uke 14)
Samling 2: 6.–10. mai 2019 (uke 19)

Vi ber interesserte om å søke tjenestevei, med vedlagt søknadsskjema.  Søkers leder sender e-post med søknadsskjema til postmottak@nidsenter.no med en kort begrunnelse for hvorfor søkeren trenger dette kurset. 

Søknaden må være sendt i løpet av mandag 25. februar2019.

Søkerne vil få svar innen mandag 4. mars 2019. Vi tar inn inntil åtte personer på dette kurset.

Etter kurset vil du inngå i et nettverk med andre andrelinjeressurser, og vi forventer at du fungerer som en støtte for ditt distrikts førstelinje. Vi ønsker at lederne til dem som får plass på kurset benytter seg av den nye kompetansen. Vi vil foreta en strategisk utvelgelse av personer som deltar på kurset.

Vi krever at distriktet har UV-lampe og lupe på arbeidsplassen. Les vår veileder for å se våre anbefalinger om utstyr.

Emner i undervisningen

 • Sikkerhetsdokumenter: produksjonsprosess, substrat, sikkerhetselementer
 • Grunnleggende lys– og fargeteori, bruk av utstyr
 • Trykkteknikker
 • Personalisering av sikkerhetsdokumenter – teknikker, sikkerhetselementer
 • Underlagsdokumenter
 • Forfalskningsmetoder
 • Vurdering av funn, rapportskriving, konklusjonsgrader
 • Ansiktssammenligning
 • ID-jus
 • Intervjuteknikk
 • Opplæring og støtte til egen førstelinje